» Disclaimer

Disclaimer

Aansprakelijkheid

SV Rijnstreek is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan SV Rijnstreek jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Externe koppelingen

Deze website bevat externe koppelingen naar websites die door andere organisaties dan SV Rijnstreek worden geëxploiteerd en beheerd. Dergelijke koppelingen verstrekken wij slechts voor uw gemak. We hebben geen zeggenschap over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en koppelingen ervan.

Computervirussen

SV Rijnstreek probeert te allen tijde deze website vrij te houden van computervirussen maar is niet verantwoordelijk, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor, schade aan of de besmetting door virussen van, computer of andere apparaten, als gevolg van het gebruik van deze website of het downloaden van materiaal van deze website zoals: data, tekst, afbeeldingen, video- of audio bestanden. SV Rijnstreek kan niet garanderen dat deze website, haar computerserver of e-mail die wordt verzonden vanuit haar server of namens SV Rijnstreek vrij zijn van virussen of andere schadelijke bestanden of bijlagen. Het dient aanbeveling uw computer goed te beveiligen tegen computervirussen en/of aanvallen op de computer van buitenaf, voordat u bestanden van deze website dowload.

Portretrecht

SV Rijnstreek wil graag groeien, één van de manieren waarop we dit willen bereiken is door ons meer te laten zien. Hiervoor maken we steeds meer gebruik van social media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter maar ook via deze website. Kleine wedstrijdverslagjes, leuke weetjes en publicatie van (actie) foto's om te laten zien hoe leuk handbal is. De website is een algemeen toegankelijk medium, waar de informatie gemakkelijk vanaf gehaald kan worden. Voor het publiceren van foto's op de website, op social media en in onze nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om bezwaar hier tegen aan te tekenen.

Heeft u er (alsnog) bezwaar tegen dat foto's van uw zoon / dochter op de website zijn geplaatst dan kunt u dit laten weten aan ons secretariaat middels dit contactformulier.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SV Rijnstreek.

Mocht u gegevens of afbeeldingen tegenkomen die volgens u onjuist of onvolledig zijn, of waarvan publicatie u onwenselijk lijkt, dan verzoeken wij dit te melden.

De website van SV Rijnstreek maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verhogen. Meer informatie vindt u op ons privacy- en cookiebeleid.  Cookies toestaan