» » Inschrijven & ledenadministratie

Inschrijven & ledenadministratie

Lid worden

Vind jij handballen leuk en heb je al een of meerdere proeftrainingen meegedraaid, download dan hier een inschrijfformulier. Vul het formulier in, of als je minderjarig bent, laat het door je ouder of begeleider invullen en ondertekenen. Na invulling en ondertekening hiervan kun je het inschrijfformulier inleveren, inclusief foto, bij je trainer of coach. Eventueel opsturen naar onze postbus of naar het adres van de ledenadministratie is ook mogelijk. Aan de trainer, coach kun je alles vragen over de gang van zaken rond trainingen en eventueel wedstrijden. Verder bevat deze site ook veel informatie over de vereniging en kun je de contactformulieren gebruiken indien je nog meer vragen hebt.

 Aanmeldingsformulier_2019_2.doc (227,0 kB)

Aanmeldingsformulier_2019_2.pdf  (299,0 kB)

Natuurlijk kun je een ingevuld en gescanned document inclusief pasfoto ook mailen naar de administratie.

Werf een nieuw lid!

Zorg jij dat een vriend, vriendin, buurjongen/-meisje, klasgenoot, broertje, zusje of een ander van je familie bij SV Rijnstreek komt handballen dan ontvang jij een éénmalige korting van  €15,- op je huidige contributie. Zorg er voor dat de betreffende persoon jouw naam invult op het inschrijfformulier en de administratie zorgt voor de rest. Het aspirantlid dient minstens één volledig seizoen lid te blijven van SV Rijnstreek. Ook mag hij de afgelopen twee jaar niet al eerder lid zijn geweest van SV Rijnstreek. De korting geld tot een maximum van het eigen contributiebedrag.

Clubverplichtingen

Op ouders/verzorgers van jeugdleden zal beroep worden gedaan om het vervoer bij uitwedstrijden van het jeugdteam mede te verzorgen. Hetzelfde geldt voor het wassen van de tenues en het draaien van bar- en zaaldiensten tijdens de thuiswedstrijden. Uiteraard gebeurt dit in onderling overleg. Van leden wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan het functioneren van de vereniging (op incidentele of structurele basis) zoals bar- en zaaldiensten, training geven, fluiten van wedstrijden etc.

Niet-spelende leden

Het overstappen van de categorie "spelend lid" naar "niet-spelend lid" binnen het seizoen is aan de volgende regels onderhavig:

 • de categorie-indeling bij het NHV per 1 juli is bepalend voor het hele seizoen;
 • alleen ernstige blessures (of zwangerschap) kan aan het eind van het seizoen restitutie van contributie plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:
  • de speler moet meer dan 4 maanden niet in staat zijn geweest om te spelen;
  • de speler of ouder/verzorger moet zelf een verzoek om restitutie indienen bij de penningmeester;
  • het contributieverschil tussen spelend en niet- spelend lid wordt over maximaal 10 maanden gerestitueerd (de vereniging zit vast aan financiële afdrachten aan het NHV).

Contributie

Ieder lid is verplicht om zijn contributie te voldoen aan het begin van het speelseizoen. De contributiebetalingen gaan bij voorkeur via automatische overschrijvingen. Bij leden die in de loop van het seizoen toetreden tot SV Rijnstreek zal een evenredig deel van de jaarcontributie in rekening worden gebracht. Deze contributie ben je verschuldigd over het gehele seizoen, ook als je tussentijds stopt. SV Rijnstreek stelt namelijk aan het begin van het seizoen vast met hoeveel teams er gespeeld en getraind gaat worden. Met deze gegevens gaan we voor het gehele seizoen verschillende financiële verplichting aan voor het NHV, zaalhuur etc. De contributie geldt voor het team waarin de speler actief is. Buiten de contributie worden er kosten voor het kledingfonds van € 12,50 in rekening gebracht.

De jaarlijkse contributie bedraagt:

 Team Leeftijd Bedrag
 Kabouter  6 jaar en jonger  € 90,00
 F-jeugd  7 en 8 jaar  € 99,00
 E-jeugd  9 en 10 jaar  € 129,00
 D-jeugd  11 en 12 jaar  € 169,00
 C-jeugd  13 en 14 jaar  € 189,00
 B-jeugd  15 en 16 jaar  € 209,00
 A-jeugd  17 en 18 jaar  € 239,00
 Senioren  19 jaar en ouder  € 269,00
 Recreanten  19 jaar en ouder  € 139,00
 Niet spelende leden    € 69,00
 Donateurs    € 50,00

Per 01-07-2019

Beëindigen lidmaatschap SV Rijnstreek

Opzegging kan alleen schriftelijk of per e-mail geschieden bij de ledenadministratie vóór 1 mei van elk kalenderjaar met doorbetaling van de contributie van het lopende seizoen (van 1 juli tot 1 juli). Opzeggen via je trainer of coach is niet mogelijk! Zorg ervoor dat je op tijd opzegt anders ben je ook weer contributie verschuldigd over het volgende seizoen.

Ledenadministratie

Mocht er iets wijzigen in:

 • uw adres;
 • uw e-mailadres;
 • uw telefoonnummer.

Of als u zaken wilt wijzigen met betrekking tot uw lidmaatschap, laat het ons weten via onze postbus of stuur uw gewijzigde gegevens per e-mail via het contactformulier naar de ledenadministratie. Geef duidelijk aan wat je oude en nieuwe gegevens zijn en eventueel het team waar je in speelt.

 

De website van SV Rijnstreek maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak te verhogen. Meer informatie vindt u op ons privacy- en cookiebeleid.  Cookies toestaan